778/2/25 - 778 -5 > 778/2/25 سايت اصلي ايران ارقام

اتو بانک Drive Up  

دستگاه Drive Up با نگاه جدیدی که به نحوه ارائه خدمات دارد، سرویس دسترسی به دستگاه خودپرداز را برای سرنشینان خودرو مهیا می کند. این نوع خودپرداز در کوتاه ترین زمان خدمات بانکداری الکترونیک را به صورت امن به مشتریان ارائه می دهد.